Едгар Гомез

Едгар Гомез е съвременен художник, ситуиран в Пловдив. Той е работил в много градове по света, което до голяма степен се отразява на характера и облика на работата му. Работи в смесена техника и колаж, създава картини, инсталации и пластики, съставени от различни елементи и стилове. Темите, които той разглежда, са по-често свързани с поп културата и/или въпроси, възникващи от ежедневието ни.