САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА – БРАНКО НИКОЛОВ

От конкретно към абстрактно

ОТКРИВАНЕ: 17 декември, 2019

От 17.12.19 г. до 08.03.20 г.

„Изписването„ на фото бележки на предмети и обекти от обкръжението ни е довело Бранко Николов до създаването на настоящата изложба/експозиция. За разлика от предишните му цикли, които в контекста си  съдържаха социално-обществена ангажираност, този цикъл творби започва от формално теоретични въпроси и дилемата на самото изкуство и по-конкретно почива на релативността между конкретното и абстрактното.

С тази серия творби Бранко Николов показва, че връзката между реалното и абстрактното  всъщност е много близка и обкръжението ни, а и самата природа, ни предлагат и съдържат в себе си  абстрактни примери и само от нас зависи  дали сме готови да ги видим и възприемем.

Авторът ясно демонстрира процеса на пренасяне на реално видяното  и художествено осмисленото, използвайки документално фотографиите си. Фотографията, подобно на рисунка, обработва и превежда в друга медия – графика или принт, за да се получи завършен продукт – художествена творба, като отражение на желанието по специфичен начин да се забележи и художествено да се определи видения детайл.

Чрез селекцията на мотивите художникът показва склонност към детайли, на които времето е оставило отпечатък, нарушавайки първоначалния им изглед. С този подход и умело приложена мярка на визуалната трансформация на конкретния изглед в конкретно художествено произведение осъзнаваме, че и неестетичната действителност, видяна с окото на художник, прераства в естетизирана образност.

С този цикъл Бранко Николов  по свой начин разкрива тайната на създаването на художественото произведение, а същевременно разбираемо показва, че деструкцията на предмета не е деструкция на комуникацията. Неговите графики, доведени до ниво абстракция, със своята вътрешна естетика провокират мисловна и емоционална комуникативност, предлагайки различни възможности за тълкуването им.

                                           Милица Тодорович