70 години – спец. Плакат и визуална комуникация – НХА