Интеграция на идентичности

ФОРМИ – Петко Недялков

Самостоятелна изложба Мартиан Табаков

Откриване – Greyscale – 2018

Съвременна живопис – Банкя 2017

70 години – спец. Плакат и визуална комуникация – НХА

НИШКИ ГРАФИЧЕН КРЪГ

ИЗЛОЖБА “1/320 ОТ СЕКУНДАТА” – СТОЯН НЕНОВ

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ “НАЧАЛО: ХОРИЗОНТ, ОТРАЖЕНИЯ, ПОТОП”

ИЗЛОЖБА: СЪВРЕМЕННА ЖИВОПИС БАНКЯ 2016

СЪБИТИЯ 2014-2016