Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Автори:

Александър Тошев, Ангеларий Димитров, Димитър Димов, Димитър Яранов, Динко Стоев, Донка Павлова, ЕленаПанайотова, Иво Бистрички, Ива Яранова, Кирил Чолаков, Момчил Генов, Стефан Петрунов

Куратор:

Димитър Яранов

Изложбата „Съвременна живопис – Банкя 2018” представя автори от няколко различни генерации. Живописци, започнали своя път и изградили респектиращи творчески биографии през 80-те и 90-те години на миналия век, както и някои много млади артисти, завършили наскоро обучението си в Национална художествена академия. Има много формални различия в  техните концепции и естетически позиции, но това са автори, които използват конкретни образи и сюжети много вълнуващо, лично и автобиографично. Настоящата селекция не може и няма за цел да покаже всички иновативни тенденции в съвременната българска живопис, а по-скоро да покаже в една експозиция актуални и лесно разпознаваеми артисти, които вече са важна част от българската художествена сцена.

Димитър Яранов