Творческо писане

Преподавател: Биляна Борисова

Биляна Борисова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Целта на курса е да развие творческия потенциал на участниците, да изостри вниманието им в по-широк смисъл и конкретно към литературното произведение и същевременно да се превърне в приятно занимание, което формира отношение. Специално внимание ще се отдели и на четенето на художествен текст. Учебната програма на курса е адаптирана за различни възрастови групи.

График: При записан час на тел. +359 896 898 478