Кино

Следете месечната програма на кино прожекциите във фейсбук страницата ни: Арт Център Банкя.