GREY SCALE – Съвременна българска графика

ОТКРИВАНЕ: 23 феруари, 2018 – 18:00

От 23.02.2018 до 22.04.2018

Click edit button to change this text.

ИЗЛОЖБА НА 20 СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ

Куратори Десислава Христова и Свилен Стефанов

Изложбата Greyscale включва творби на двадесет български художници и независимо, че техните работи са създадени чрез средствата на различни печатни техники (литография, суха игла, офорт, акватитнта, инталио, дигитален принт и др.), това далеч не означава, че всички автори в нея са графици в тесния професионален смисъл на понятието. Наистина една немалка част са известни имена от света на съвременната българска графика – Йохан Йотов, Димо Колибаров, Десислава Христова, Емануела Ковач, Васил Колев – Васило и Бранко Николов са тъкмо професионални графици, повечето от които са и преподаватели в графичния департамент на Националната художествена академия в София. Но същевременно, по-голямата част от кураторската селекция, са художници, които работят в различни области – от живопис до концептуално или дигитално изкуство и много от тях са свързани с развитието на сцената на алтернативното българско изкуство през 80-те години на миналия век (Сашо Стоицов, Георги Ружев, Нина Ковачева, Валентин Стефанов) или са били част от важни неоконцептуалиски групи през 90-те (Генади Гатев, Росен Тошев, Иван Кюранов, Расим, Свилен Стефанов, Венелин Шурелов). Част от тях никога не са се изявявали в полето на графичните изкуства, но дори само по тази причина, настоящата  изложба се превръща в очаквана провокация. Принадлежността към различни поколения, наличието на разнообразни личностни стратегии (включващи различни опитности или неопитности), прави тази изложба многоаспектна и свързана с изненадващо, дори за кураторите развитие и резултат. Подобна отворена кураторска концепция трябваше да насочи авторите към пълна свобода на визуално изразяване. Единствените задължителени условия, поставени от кураторите, са формата на листа (50 х 70 см) и разполагането между бялото и черното в безкрайността на сивия тонален регистър.