ОТКРИВАНЕ 27 СЕПТЕМВРИ (СРЯДА) – 18:00

от 27.09 – 27.10. 2017

 

Началото на специалност „Плакат и визуална комуникация“ в Национална художествена академия се поставя през 1947 година с откриването на първото ателие по плакат с преподавател Борис Иванов. Тя е наречена „Приложна графика“, а по-късно – „Плакат“.

През 1956 година, след конкурс за доцент по плакат, в специалността идва Александър Поплилов, оставил зад себе си

повече от 30 випуска свои възпитаници, които определят облика на българския плакат и приложна графика в следващите десетилетия. Проф. Поплилов през периода 1962 – 1966 година е ректор на Академията.

По-късно като асистенти на проф. Поплилов се присъединяват и бъдещите професори Димитър Серезлиев и Иван Газдов. Проф. д-р Иван Газдов с над 40-годишната си преподавателска дейност е доайен на специалността. Той е ректор на НХА от 1999 до 2003 година и автор на множество трудове за плаката. В катедрата оставят своя отпечатък още имена като Никола Мирчев, Преслав Кършовски, проф. д-р Васил Йончев, Петър Сл. Петров, проф. Людмил Чехларов, проф. Димитър Тасев, проф. Димитър Трендафилов и други.

През 2003 година с добавянето на „визуална комуникация“ към наименованието „Плакат“ се разширяват и очертават сферите на приложение и бъдещите посоки в развитието на специалността. Днес тук преподават проф. Георги Янков (ръководител катедра), проф. Николай Младенов, проф. Пламен Вълчев, доц. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов и ас. Георги Павлов.

Съхранила академичния дух и традиции, специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА продължава да бъде най-притегателното образователно и артистично пространство, оформящо значителна част от съвременната визуална култура.