Съвременна живопис Банкя 2017

 

СЪВРЕМЕННА ЖИВОПИС – БАНКЯ 2017

ОТКРИВАНЕ: 10 ноември, 2017

От 10.11.17 г. до 10.02.18 г.

 

 

Автори:

Бранко Николов, Борис Сергинов, Георги Янков, Горица Николова, Десислава Христова, Димитър Яранов, Донка Павлова, Йван Кюранов, Мартиан Табаков, Николай Петков, Росица Гецова, Свилен Стефанов

Куратори:

Свилен Стефанов и Мирослава Станева

Изложбата „Съвременна живопис – Банкя 2017“ за втора поредна година представя автори, които имат принос в очертаването на облика на съвременната българска живопис.

Изложбата е кураторски проект, който включва творци, работещи и в паралелни на живописта полета – фотография, графика, скулптура, плакат, концептуално изкуство. Така тя представлява и своеобразно проучване в реална среда на взаимовръзките и граничните полета в съвременното изкуство, които биха могли да възникнат при взаимодействието на различни художествени медии и жанрове, както и фактическите резултати от тях. Така изложбата от една страна е ценна с факта, че запознава широката аудитория с актуалните търсения на водещи утвърдени автори, а от друга, че изважда на преден план живописта. Този път обаче не само в традиционната ӣ форма, а в множество формати, които са инспирирани от нея, а и от които самата тя е повлияна днес.

Това е една експозиция съвсем естествено посветена на разнообразието. Това разнообразие е ключовият фактор към изводите, които биха могли да се оформят след обстоен преглед на настоящите творби. То е породено по много линии – един път от изходното поле на работа на авторите, от друга страна по линия на самото формиране на творците, които участват в изложбата – различното развитие на тенденциите в техния творчески път във времето и сега.

Това, което ги обединява обаче, е неизбежният факт, че в различностите в художествения свят в страната, може би някъде по средата, се ражда изгледа на съвременната живопис и изкуство изобщо.