Арт център Банкя в сътрудничество с ONE gallery представят изложбата

СЪВРЕМЕННА ЖИВОПИС-– БАНКЯ 2016

На авторите: Богдан Александров, Генади Гатев, Димитър Яранов, Ива

Яранова, Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков, Росен Тошев, Сашо

Стоицов, Свилен Стефанов

Куратор Десислава Монева

Откриване: 04.10.2016 г. от 18:00 ч. гр. Банкя ул. “Александър Стамболийски” 10

В тази изложба на фокус е поставена живописта – една наистина класическа, но винаги актуална художествена медия, чиято най-нова история в България беше в ръцете и на тези девет избрани от мен художника. Кураторският ми проект представя произведения на Богдан Александров, Генади Гатев, Димитър Яранов, Ива Яранова, Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков, Росен Тошев, Сашо Стоицов и Свилен Стефанов. Подборът ми не е случаен, тъй като за изброените автори може със сигурност да се твърди, че имат сериозен принос в процеса на промяна на българската живопис (и нейното ново разбиране) през последния четвърт век – един период на борба с променлив успех за създаване на ново общество, нова култура и ново изкуство. Някои от тях винаги са работили самостоятелно (като Богдан Александров или Ива Яранова), а други идват от нашумели през 90-те години арт групи като „Диско 95“ (Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков) или XXL (Генади Гатев, Димитър Яранов, Росен Тошев, Свилен Стефанов).

Макар и възникнал от респект към най-близката ни история, този проект няма сантиментална стойност, а е съсредоточен върху показването на нови творби – той е насочен към актуално съвместно представяне на личности, които бяха и продължават да са част от едно сложно културно време. Всеки от тях притежава доказано сложен и провокативен път в изкуството, но интересно е какво ще се случи, ако ги съберем отново заедно? Кураторската ми прогноза, в най-лошия случай, е за една интригуваща изложба, но, може би, по-правдиво е да се говори за събитие. Защото не всеки ден можеш да видиш тези художници заедно, представени с актуалните им живописни платна.

Десислава Монева