Самостоятелната изложба на Петко Недялков „Начало: хоризонт, отражения, потоп” представя работата му през изминалата 2016 година. Тя е представителна извадка на един вече завършен период на автора, в който той развива собствен почерк и както сам казва, успява да разбере много за изкуството и как трябва да изглежда то в съвремието ни. Експозицията се състои в три сюжетни ядра, представящи основните теми, които вълнуват автора в началото на творческия му път след завършването на академичното му образование. Понятията за хоризонт, отражение и потоп са разработени с различни изразни средства, като представят своеобразна визуализация на автора, отнасяща се до процесите и състоянията на самата природа. Всъщност П. Недялков сам твърди, че черпи вдъхновението си от природните пейзажи.

 

Творбите от серията „Хоризонти” представят големи релефни пана с единна концепция и сходен формат. Авторът работи с основни цветове, като разчита техните нюанси да се постигат и чрез хвърлените сенки от високите части на релефа. Тези пана П. Недялков описва като релефна живопис. Основен материал е дървото, което дава широк спектър от възможности за предметната реализация на идеите на автора. Като бивш възпитаник на Национална художествена академия в специалност „Резба” той показва нестандартна гледна точка към материала. Обобщаването на формата и цвета, извеждайки търсенията си с минимален набор от изразни средства, говори за факта, че самият той е монументалист по същност, дори представяйки творби, предназначени за галерийна среда. Този подход е затвърден и в серията „Отражения”, където авторът използва средствата на инсталацията за да приобщи салонното пространство към работите си и то да стане част от тях, спомагайки за по-мащабното възприемане на реализираните идеи.

Чрез „Потоп” се бележи и един преходен период. Работата му „Потоп” е своеобразно предупреждения към обществото, чрез което той преминава от личностните и художествени търсения към социално ангажираната тематика, която обещава да бъде силно застъпена в бъдещите му проекти.

Изложбата „Начало: хоризонт, отражения, потоп” е чудесен пример за последователност в творческите търсения на един млад автор и убедителната им реализация.

 

Куратор: Мирослава Станева