Нишкият графичен кръг е създаден преди 23 години, обединен от своите креативни търсения и необходимостта от активна обмяна на опит между творците в него. Неговият статут на дейна организация се потвърждава още веднъж с настоящата изложба.

Статистиката, която определя формалните постижения на творческата организация, е авторитетен индикатор за постигнатите резултати. Такава обаче е трудно да бъде представена, предвид многобройните им изложби, отпечатъци, както и дългогодишната работа на утвърдените автори от кръга.

След 23 години  това графично обединение счита своята цел за постигната и дори надмината. Амбицията за утвърждаване на

графичното изкуство е най-важната им задача, която продължава да бъде реализирана и днес.

Пример за това е експозицията в пространството на Арт център Банкя, където авторите представят развитието на своите търсения в представителна графична селекция.